Onze tarieven

De kosten van de tandartsbehandelingen zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Dit zijn de kosten van de meest voorkomende behandelingen voor 2024

Een periodieke controle (code C002)
€ 26,75
Een verdoving (code A10)
€ 17,60
Een eenvlaksvulling met composiet (witte vulling, code V91)
€ 56,32
Een second opinion: een uitgebreid onderzoek en opstellen behandelplan (code C011)
€ 126,72
Gebitsreiniging per 5 minuten (M03)
€ 15,78


Voor een prothese (kunstgebit), brug of kroon is er voor de tandartsbehandeling dus een standaard maximum tarief. De materiaal- en techniekkosten (de kosten voor het maken) kunnen wel verschillen.

Volledig overzicht tandheelkundige kosten 2024

NZa tarieven tandheelkundige zorg 2024

Vergoeding verzekering

Het deel van uw tandheelkundige behandeling dat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed is afhankelijk van de volgende zaken:

 • Uw zorgverzekering (basis of aanvullend verzekerd)
 • Uw leeftijd
 • Of er een medische noodzaak is voor de behandeling


Eigen risico

In Nederland hebben we een jaarlijks eigen risico voor zorgkosten. In 2023 bedraagt deze € 385. Dit betekent dat de eerste € 385 aan zorgkosten zelf betaald. Zelfs als deze kosten normaliter door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Pas nadat u de eerste € 385 aan kosten heeft betaald, vergoed uw zorgverzekeraar de verdere door u gemaakte zorgkosten. Je kan ook kiezen voor een hoger eigen risico, tot maximaal € 500. Vaak in ruil voor een lagere maandpremie.


Eigen bijdrage

In bepaalde gevallen dient u een eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage is het deel van de kosten die u zelf dient te betalen. Voor een volledig kunstgebit is de wettelijke eigen bijdrage 25% van de totale kosten. De wettelijke eigen bijdrage wordt soms geheel of deels vergoed door een aanvullende verzekering.

Tandartsverzekering

Wilt u tandheelkundige hulp meeverzekeren, dan raden wij u aan te kiezen voor een restitutieverzekering. Meer informatie over een voor u geschikte tandartsverzekering vindt u op vergelijkmondzorg.


Duidelijkheid over de kosten

Voordat u beslist of u de behandeling in wilt zetten kunt u van ons een begrotingsvoorstel krijgen met een duidelijk overzicht van:

 • De totale tandartskosten
 • Het deel dat uw zorgverzekeraar vergoedt
 • Het deel dat u zelf dient te betalen


Hulp bij aanvraag van vergoedingen

Wij verzorgen graag de aanvraag van de vergoeding door uw zorgverzekeraar voor u. We kunnen u assisteren om dit financieel zo goed mogelijk voor u te regelen.

Facturatie

Facturatie via Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.


Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Regel het online

Op de website van Infomedics kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Status van uw betaling controleren
  Ga naar infomedics. U vindt de rekening checker direct bovenaan de pagina aan. Vul het betalingskenmerk (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.

 • Betalingsregeling treffen
  Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.

 • Veelgestelde vragen bekijken
  Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. U ook contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.


Bellen met Infomedics

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur).

Betalingsvoorwaarden

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op de website van infomedics.


Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.


Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

 • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
 • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
 • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
 • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.


Belastingaftrek

Vaak worden niet alle kosten van uw tandheelkundige behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze kosten als bijzondere ziektekosten aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Er zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden. U mag bijvoorbeeld geen kosten opvoeren die al door uw zorgverzekeraar zijn vergoed of ten laste komen van uw eigen risico. Er geldt ook een inkomensafhankelijke drempel. Het is dus de moeite waard om grote zorguitgaven naar voren te halen. Deze regeling staat al jaren ter discussie en kan veranderd worden waardoor deze zorgkosten dan niet meer aftrekbaar zijn.

Kijk voor meer informatie op deze pagina van de Belastingdienst of neem contact op met uw financieel adviseur.